• |
  • |
  • |

Privacyrichtlijnen

Onze privacyrichtlijnen (01.08.2015)

item Industrietechnik GmbH voelt zich verplicht uw privésfeer gepast te beschermen en heeft daarvoor de item privacybepalingen opgesteld. Voor het gebruik van klantinformatie gaan wij de volgende verplichtingen aan:

1. Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens

Via onze websites verzamelen wij uitsluitend gegevens die u ons vrijwillig ter beschikking stelt, bijv. door registratie of in het kader van enquêtes. Afgeleide informatie uit klanttransacties of andere informatie die door de toegang tot de server beschikbaar moet zijn, wordt voor geen ander doel dan de door onze webpagina’s voortgebrachte diensten en als volgt gebruikt:

  1. Weergeven van item producten en diensten

  2. Vaststellen van ervaringen en meningen van klanten, die in verband staan met producten en diensten van item Industrietechnik GmbH

  3. Gebruiken van informatie voor afzonderlijk te vermelden, speciale doeleinden, waarbij de klant ons vooraf zijn toestemming verleent.

  4. Opstellen van statistische analyses over de gebruikers van onze webpagina’s voor marketingactiviteiten en marktonderzoeksdoeleinden. Hierbij worden gegevens tevens opgeslagen op Canadese servers, waarbij de juiste verwerking is gewaarborgd door overeenkomsten inzake gegevensbescherming.

2. Gebruik van persoonlijke informatie

item gebruikt de persoonlijke gegevens van de gebruikers op een gepaste en juiste wijze en zal geen klantinformatie aan derden doorgeven, behalve in de volgende gevallen:

  1. De gebruiker heeft toegestemd met het gebruik van de gegevens en het doorgeven hiervan aan derden bij item of met item verbonden bedrijven, in het bijzonder voor de overdracht van aanbiedingen en informatie van de gelieerde partnerondernemingen. De partnerondernemingen zullen de gegevens niet doorgeven aan derden.

  2. Het is opportuun informatie en beoordelingen aan afdelingen of aangesloten bedrijven door te geven, die over klantrelevante gegevens moeten worden geïnformeerd.

  3. Het is noodzakelijk op grond van juridische verplichtingen of officiële of gerechtelijke verordeningen, voor de voorbereiding van onderhandelingen voor het nakomen van een contract met u, ter bescherming van derden en andere juridische aanspraken of voor het verdedigen van aanklachten.

3. Google Analytics & remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service, die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zgn. "cookies": tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, die een analyse maken van uw gebruik van de website. De door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website wordt normaliter naar een server van Google in de VS gezonden en hier opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres door Google echter worden verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gezonden en hier verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met de website-activiteiten en internet-gebruik gerelateerde diensten te verlenen in dienst van de websitebeheerder. Die binnen het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet geassocieerd met andere gegevens waarover Google beschikt.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser. Wij wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de websitegegevens (incl. uw IP-adres) bij Google worden verzameld en de verwerking van deze gegevens door Google, door de onder de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: [browser-plugin].

Wij gebruiken op onze website Google Analytics met de optie »anonymizeIP«, zodat uw IP-adres alleen geanonymiseerd wordt overgedragen.

We gebruiken ook Google remarketing functies op onze website. Geselecteerde derde partijen gebruiken deze functies als een plek om te adverteren door het gebruik van cookies die voor-heen zijn opgeslagen op uw computer. U kunt Google stoppen met het gebruik van cookies door uw Google Ads Settings te veranderen. 

4. Contact

Neem contact met ons op, wanneer u vragen hebt over de item privacyrichtlijnen.

5. Toestemming

Met uw toestemming, gaat u ermee akkoord dat de gegevens in overeenstemming met de bepalingen in paragraaf. 2 worden gebruikt. U kunt deze toestemming met werking voor de toekomst op elk moment te herroepen. Wij behouden ons het recht voor bij wijzigingen, actualiseringen en dergelijke contact met u op te nemen via het e-mailadres dat u in uw profiel hebt opgegeven.

Neem bij verdere vragen over dit onderwerp contact op per e-mail datenschutz(at)item24.com.

 

 

Contact
item Systems bv
Rotterdamseweg 382a
2629 HG Delft
Tel.: +31 / 15 / 251 11 10
Fax.: +31 / 15 / 256 65 41
info(at)item-systems.nl
Online Configurators
Naar de online-configurators gaan
Plan uw individuele werkpleksysteem of uw SystemMobil nu gemakkelijk online. Naar de Online Configurators gaan
item woordenlijst
De wereld van de machinebouw in 26.000 trefwoorden en circa 1.000 woordenlijsten met vertaalfunctie.