• |
  • |
  • |

Aansprakelijkheid

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Voor schade die bij gebruikers door het gebruik van de CAD-gegevens ontstaat, om het even waaruit deze resulteert, zijn wij alleen aansprakelijk bij opzet of grove nalatigheid van onze wettelijke vertegenwoordigers, functionarissen of gedelegeerde personen. Dit geldt dienovereenkomstig in het geval van schending van precontractuele of secundaire verplichtingen.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onvoorziene, atypische schade. Aanspraken op schadevergoeding zijn begrensd tot de typische te voorziene schade. Voor zover een beroep wordt gedaan op diensten van derden, zij wij niet aansprakelijk voor de kwalitatieve of kwantitatieve beschikbaarheid ervan.

Garantie

Het gebruik van de CAD-service en de daarmee verbonden webpagina's geschiedt op eigen risico. Wij kunnen niet garanderen dat de CAD-service op bepaalde tijdstippen beschikbaar is. Met name kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld bij storingen, onderbrekingen of een eventuele uitval van de CAD-service. Wij garanderen ook niet de geschiktheid van de inhoud en service voor een bepaald doel, de juistheid en volledigheid ervan noch de afwezigheid van virussen en een overdracht zonder fouten.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor overige inhoud van derden, bijvoorbeeld voor webpagina's waarvoor een link aanwezig is. In zoverre verschaffen wij slechts de toegang en worden geen eigenaar van deze vreemde inhoud.
  • Stuur ons bij verdere vragen over dit onderwerp een e-mail.
Contact
item Systems bv
Rotterdamseweg 382a
2629 HG Delft
Tel.: +31 / 15 / 251 11 10
Fax.: +31 / 15 / 256 65 41
info(at)item-systems.nl
Online Configurators
Naar de online-configurators gaan
Plan uw individuele werkpleksysteem of uw SystemMobil nu gemakkelijk online. Naar de Online Configurators gaan
item woordenlijst
De wereld van de machinebouw in 26.000 trefwoorden en circa 1.000 woordenlijsten met vertaalfunctie.